, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Wednesday, February 19, 2020

Mreža podrške


Kampanju javnog zagovaranja “Siguran zagrljaj Zemuna” podržavaju:

UNICEF Srbija

Ministarstvo rada i socijalne politike

Ministarstvo prosvete

Grad Beograd: Sekretarijat za zdravstvo

Grad Beograd: Sekretarijat za dečju zaštitu

U pravu si! je sajt koji služi informisanju građana Srbije o pravnom sistemu u kome žive, o pravima i obavezama koje u njemu imaju, kao i o institucijama sistema čiji je posao da građanima ta prava omoguće – ali i da se pobrinu da građani svoje obaveze ispunjavaju.

Udruženje samohranih majki Zemun

Familia je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja, kroz razvijenu saradničku mrežu, deluje na nivou republike Srbije, sa ciljem obezbeđivanja porodičnog zbrinjavanja dece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja inicirajući, razvijajući i afirmišući različite i sveobuhvatne modele podrške deci, biološkoj i alternativnoj porodici kao i profesionalcima, a u skladu sa najboljim interesima deteta. Osnovana je 20. oktobra 1998. uz podršku Save the Children UK, Gradskog centra za socijalni rad Beograda, Jugoslovenskog centra za prava deteta i Građanskih inicijativa.

Prijatelji dece Zemuna je dobrovoljna društvena neprofitna, nepolitička i nezavisna organizacija građana koja svoju aktivnost ostvaruje u skladu sa Konvencijom o pravima deteta OUN, čiji je cilj stvaranje kulturnih, socijalnih, ekoloških i materijalnih uslova za bezbedno i srećno detinjstvo sve dece jer je to naš civilizacijski dug prema najvećoj vrednosti čovečanstva. Opšti cilj organizacije je da doprinese stvaranju uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, za punovredan položaj deteta u društvu, za slobodan harmoničan i optimalan razvoj sve dece. (informativni liflet, .doc, 49 KB)

Centar za alternativno rešavanje sukoba je nevladina organizacija, osnovana sa ciljem razvoja nenasilnog pristupa sukobima putem medijacije i ostalih tehnika transformacije konflikata, u različitim oblastima njihove primene. Deluje na nivou države Srbije, i usmerena je ka formiranju mreže saradnje sa organizacijama sličnih ciljeva u regionu i šire.