Monday, April 30, 2012

Siguran zagrljaj Zemuna


Nasilje  nad decom treba smanjiti i sprečiti. S tim se slažu svi, i građani i država. Donošen je niz strategija, zakona i protokola koji štite decu od zlostavljanja i zanemarivanja. Ipak, broj mališana koji svakodnevno trpe nasilje ne samo da nije smanjen, već taj broj stalno raste. Zašto država ne uspeva da smanji i spreči zlostavljanje i zanemarivanje dece? Zašto su strategije, zakoni i protokoli neefikasni?

Jedan od razloga je slaba saradnja između institucija koje su nadležne. Ustanove i ljudi u njima se trude da dobro rade svoj posao, ali razmena informacija među njima je nedovoljna. To otežava i njihov rad i situaciju za one koji imaju problem.

Prema podacima UNICEF-a, 70 odsto dece u Srbiji je bar jednom u životu doživelo fizičko nasilje, dok se nadležnima godišnje prijavi tek između dver i tri hiljade slučajeva. Broj slučajeva nasilja nad mališanima prijavljenih SUP-u u Opštini Zemun od početka godine može se izbrojati na prste jedne ruke. Ostali, po svemu sudeći, pate u tišini.

Zlostavljeno i zanemarivano dete je na putu u jednom pravcu ka maloletničkoj delikvenciji. Zemun je odavno na glasu kao jedna od opština sa izraženim problemom maloletničke delikvencije. Smanjivanje i sprečavanje nasilja nad decom, ne samo u porodici, važan je način za smanjenje kriminaliteta i delikvencije buduće omladine.

Zajednički rad svih službi koje se bave zaštitom dece od nasilja, predviđen propisima, još nigde ne funkcioniše u praksi. Nijedna opština u Beogradu do sada nije uspela da efikasno poveže rad svih tih službi. Potpišite peticiju. Hajde da zajedno Zemun učinimo prvom opštinom u Beogradu koja je napravila taj važan korak i udružila svoje snage na ovako važnom zadatku.

Opšti  cilj kampanje:

Efikasnija zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja koja će se postići donošenjem dokumenata koji preciziraju uslove i načine saradnje i obavezuju nadležne institucije koji se bave zaštitom dece od nasilja na uspostavljanje jedinstvenog i održivog modela celovite društvene reakcije i utemeljenu horizontalnu saradnju i koordiniranu akciju svih relevantnih sektora uz aktivnu podršku lokalne zajednice, u narednih godinu dana.

Specifični cilj kampanje:

Uticati na odbornike Skupštine Opštine Zemun da do kraja 2010. godine donesu odluku o  formiranju lokalnog koordinacionog tela za međusektrosku saradnju između svih javnih institucija na lokalnom nivou koje su nadležne za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja: opštinskog Centra za socijalni rad, odeljenja Policijske uprave, Predškolske ustanove Zemun, osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Zemun, zdravstvenih ustanova, nadležnog tužilaštva i suda i relevantnih lokalnih organizacija civilnog društva.

Pročitajte više informacija o ovom projektu