, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Wednesday, February 19, 2020

Međunarodni dan žrtava nasilja

February 22, 2011 by  
Siguran zagrljaj Zemuna

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žrtava nasilja, Udruženje građana RODITELJ želi da skrene pažnju javnosti na trend povećavanja svih vidova nasilja kome je izloženo stanovništvo Republike Srbije, a naročito porodičnog i vršnjačkog nasilja.

Međutim, preciznih objedinjenih podataka o učestalosti nasilja u našem društvu nema, budući da institucije koje se bave problemima nasilja koriste različite parametre za sagledavanje i evidentiranje ovih pojava, naročito njihovih prikrivenih oblika (nasilje u porodici, u institucijama za smeštaj korisnika, prema deci, osobama sa invaliditetom, starim osobama i sl.). Kada se uzme u obzir činjenica da se samo mali broj slučajeva nasilja otkrije, prijavi i procesuira, nažalost, postaje jasno da je realan broj ovakvih slučajeva daleko veći od zvaničnog, a kao najugroženije grupe izdvajaju se žene i deca.

Udruženje RODITELJ je realizovalo niz aktivnosti u okviru, nedavno završene, kampanje javnog zagovaranja “Siguran zagrljaj Zemuna”, sa ciljem da podstakne međusobnu saradnju i umrežavanje svih institucija na lokalnom nivou nadležnih za oblast zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Iako su institucije sistema pojedinačno spremne da prepoznaju i otkriju nasilje, potrebno je da u lancu koji čine obrazovanje, zdravstvo, sistem socijalne zaštite, policija i pravosuđe niko ne zataji kako bi se osetio merljiv napredak u smanjenju broja slučajeva nasilja u porodici.

Brza i efikasna reakcija po ustanovljenju potencijalnog slučaja zlostavljanja jedna je od ključnih stvari kada je prevencija zlostavljanja dece u porodici u pitanju. Međutim, takva reakcija se teško realizuje u praksi upravo zbog nepostojanja organizovane komunikacije izmedju institucija koje se ovim problemima bave.

Stoga, Udruženje RODITELJ još jednom poručuje da će proces ostvarivanja jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na život bez nasilja, za sve građane i građanke Srbije biti moguć jedino uz aktivno učešće svih segmenata našeg društva.

Komentari

1 Komentar na tekst “Međunarodni dan žrtava nasilja”

Trackbacks

Pogledajte šta su drugi rekli o ovom članku...
  1. [...] Celo saoštenje pročitajte na sajtu projekta Siguran zagrljaj Zemuna. [...]Dodajte svoj komentar

Recite nam šta mislite...
i ako želite svoju sliku uz komentar, preuzmite gravatar!