, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Saturday, January 18, 2020

Čovečanstvo duguje deci najbolje što ima

January 10, 2011 by  
Reagovanja

Zašto država, kao naša zajednička organizacija, mora imati jasnu politiku kada su u pitanju deca? Zbog svojih međunarodnih obaveza. Tačan odgovor. Međutim, postoji još jedan razlog. Suštinski. A to je –> ODGOVORNOST ZA SOPSTVENU BUDUĆNOST. Kada nema brige za decu, nema ni budućnosti. Je l’ ima nekoga ko se ne slaže sa tim? Tako sam i mislila…

Verovatno najbitniji element politike za decu jeste obrazovanje. Još jedan bitan element je borba protiv nasilja. Najzad, smanjenje nasilja u školama je neophodno zarad zdravog detinjstva. Kada se razmatra ovaj problem, uglavnom se govori o prevenciji nasilja u školama. Retko, skoro nikada, ne spominje se intervencija kada se nasilje dogodi. A upravo adekvatna intervencija može da doprinese smanjenju nasilja. Ne zove se ona bez razloga – sekundarna prevencija.

Adekvatno i dosledno procesuiranje nasilja šalje jasnu poruku da se ono u vaspitno-obrazovnoj ustanovi neće tolerisati i da će se utvrditi svačija odogovrnost. Hajde neka se sad neko lako odluči na nasilje, kada zna da neće proći nekažnjeno. Iako, kazna nije sama sebi cilj. Cilj je da se ponašanje deteta/učenika promeni. Adekvatna i dosledna intervencija je značajna i za sigurnost svih učenika jer znaju da je škola sigurna sredina.

Iz Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Pored vaspitnog rada, intervencija se ostvaruje vođenjem vaspitno-disciplinskog postupka za utvrđivanje odgovornosti učenika, koji se sprovodi u školi. U septembru 2009. godine, na snagu je stupio Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji, između ostalog, propisuje i nova prava, obaveze i odgovornosti učenika.

Posebno sam ponosna na svoje učešće u seminaru koji predstavlja vodič kroz sve faze vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika osnovnih i srednjih škola. Kao što sam ranije napisala – intervencija u službi prevencije. Vrlo konkretno. Zaštita prava onih koji su trpeli nasilje, ali i zaštita prava onih za koje se sumnja da su vršili nasilje, jer svako ima pravo na propisano i pravedno utvrđivanje odgovornosti.

Ja sam korealizatorka seminara čiji je pravni deo osmislila Ivana Kropf-Gligorović, pravnica i pokrajinska prosvetna inspektorka. Seminar je akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobio je status programa od posebnog značaja za obrazovanje u Srbiji za školsku 2009/10. godinu, a akreditovan je i za 2010/11. godinu. ”Moj deo programa” je plan saradnje škole sa medijima u situacijama kada se nasilje dogodi, što je za školu krizna situacija. Znajući da mediji vole senzacionalistički da izveštavaju o nasilju u školama, da obajvljuju identitet i fotografije/snimke učesnika, jasno je da škola mora biti pripremljena da tu kriznu situaciju kontroliše. Verujte, neiscrpna tema.

Dakle, to je naš doprinos rešavanju problema nasilja u školama. Svi moramo više pažnje da posvetimo zaštiti prava deteta. Zbog brige za sopstvenu budućnost.

Kako roditelji mogu da doprinesu smanjenju nasilja u školama njihove dece? Baza je vaspitni rad kod kuće. Međutim, roditelji imaju pravo i obavezu da budu uključeni u život škole koju pohađa njihovo dete. Ovo znači da je neophodno praćenje napredovanja deteta, informisanost o ocenama i prisustvu u školi itd. Treba uzeti u obzir da posao roditeljima uzima mnogo vremena tokom dana, ali saradnja sa školom bi morala biti visoko na listi prioriteta. Važno je imati na umu da učestalo nedolaženje na roditeljske sastanke i neodazivanje na razgovore koje uputi odeljenski starešina mogu biti osnov za prijavljivanje roditeljskog zanemarivanja deteta Centru za socijalni rad. Takođe, roditelji imaju pravo da znaju šta je škola dužna da radi u okviru prevencije i intervencije na nasilje. To bi značilo da roditelji treba da znaju koji će se koraci preduzeti u školi ukoliko njihovo dete trpi nasilje, ili ispoljava nasilničko ponašanje. Ovde je važno napomenuti da roditelji, pojedinačno i preko Saveta roditelja, treba da insistiraju da se zaposleni u školi njihovog deteta edukuju i stalno usavršavaju kako bi bili spremni da spreče nasilje, ali i da intervenišu u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

I za kraj, zašto mediji treba da izveštavaju o pravima deteta? Zato što je potrebno skretati pažnju javnosti da bi ovaj svet za decu bio što bolji. Zato što svet za decu nikada nije dovoljno dobar kakav bi mogao da bude da se još potrudi.

*Naslov teksta je citat iz Konvencije UN o pravima deteta.

Milica Popović

Dodajte svoj komentar

Recite nam šta mislite...
i ako želite svoju sliku uz komentar, preuzmite gravatar!